Planowana wrzesień 2020, ŁÓDŹ

Komunikat 2

Z uwagi na rozwijającą się epidemię koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, jesteśmy zmuszeni planowaną na czerwiec 2020 roku multikonferencję KKRRiT 2020 i KSTiT 2020 przenieść na inny termin. Wstępnie rozważamy daty od 16 do 18 września 2020, ale będziemy mogli to ostatecznie potwierdzić dopiero po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

System zgłaszania referatów pozostanie otwarty do 22 czerwca 2020.
Po tym terminie referaty będą poddane procesowi recenzyjnemu. Referaty zakwalifikowane przez Komitety Programowe zostaną opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym/Wiadomościach Telekomunikacyjnych. Autorzy najlepszych z nich otrzymają propozycję przygotowania publikacji (w anglojęzycznej rozszerzonej wersji) do International Journal of Electronics and Telecommunications oraz Journal of Telecommunications and Information Technology.

Komunikat 1

System rejestracji uczestników oraz system wprowadzania referatów.

KSTiT zaproszenie

Komitet Sterujący, Komitet Programowy oraz organizatorzy mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w XXXVI KRAJOWYM SYMPOZJUM TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI, które odbędzie się we wrześniu 2020 r. w Łodzi.

W 2020 roku Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) – konferencja środowiska specjalistów zajmujących się zagadnieniami związanymi z telekomunikacją – po raz drugi odbędzie się w Łodzi. Będzie to również kolejny rok, w którym sympozjum zostanie zorganizowane w tym samym czasie i miejscu, co Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT), przyczyniając się do pełniejszej integracji krajowych środowisk akademickich, gospodarczych i administracji rządowej, związanych z szeroko rozumianą telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz teleinformatyką. Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów ze świata nauki, gospodarki i administracji państwowej, którzy zawodowo zajmują się telekomunikacją, teleinformatyką oraz ich zastosowaniami, zarówno w wymiarze technicznym, jak i prawnym, normalizacyjnym oraz społecznym. Sympozjum stanowi również doskonałą okazję dla studentów oraz młodych pracowników naukowych do zaprezentowania swoich osiągnięć oraz dyskusji kierunków dalszych badań. Jestem przekonany, że konferencje KSTiT i KKRRiT wraz z towarzyszącą im wystawą techniczną będą stanowiły okazję do wymiany poglądów, prowadzenia ożywionych dyskusji, a także lepszego poznania się krajowego środowiska specjalistów.

Serdecznie zapraszam!

Sławomir Hausman
Przewodniczący KSTiT 2020

REFERATY KSTiT

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane referaty oryginalne, omawiające wyniki własnych badań naukowych, wdrożeń i innych osiągnięć technicznych. Przewidywane są również referaty przeglądowe dotyczące przede wszystkim zagadnień prawno-ekonomicznych i normalizacyjnych związanych z radiokomunikacją, radiofonią i telewizją. Zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym / Wiadomościach Telekomunikacyjnych, natomiast rozszerzone wersje najlepszych referatów w International Journal of Electronics and Telecommunications.

Szablon dokumentu

Wymagane jest sformatowanie tekstu referatu wg wzorca, który znajduje się tutaj: wzorzec.

Sekretariat

Kontakt KSTiT

Instytut Elektroniki
Politechnika Łódzka

ul. Wólczańska 211/215, 90-924 ŁÓDŹ

(48) 42 631 2626

kstit@info.p.lodz.pl

www.eletel.p.lodz.pl

Wyślij wiadomość e-mail

Organizator

Organizatorem tegorocznej Konferencji KKRRiT jest Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej