Planowana wrzesień 2020, ŁÓDŹ

Komunikat 2

Z uwagi na rozwijającą się epidemię koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, jesteśmy zmuszeni planowaną na czerwiec 2020 roku multikonferencję KKRRiT 2020 i KSTiT 2020 przenieść na inny termin. Wstępnie rozważamy daty od 16 do 18 września 2020, ale będziemy mogli to ostatecznie potwierdzić dopiero po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

System zgłaszania referatów pozostanie otwarty do 22 czerwca 2020.
Po tym terminie referaty będą poddane procesowi recenzyjnemu. Referaty zakwalifikowane przez Komitety Programowe zostaną opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym/Wiadomościach Telekomunikacyjnych. Autorzy najlepszych z nich otrzymają propozycję przygotowania publikacji (w anglojęzycznej rozszerzonej wersji) do International Journal of Electronics and Telecommunications oraz Journal of Telecommunications and Information Technology.

Komunikat 1

System rejestracji uczestników oraz system wprowadzania referatów.

KKRRiT zaproszenie

Komitet Programowy oraz organizatorzy mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w KRAJOWEJ KONFERENCJI RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI, która odbędzie się we wrześniu 2020 r. w Łodzi.

W 2020 roku największa krajowa konferencja polskiego środowiska specjalistów zajmujących się zagadnieniami radiokomunikacji będzie obchodziła swoje 20-lecie. Będzie to kolejny rok, w którym Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT) zostanie zorganizowana w tym samym czasie i miejscu, co Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT). Przyczyni się to do pełniejszej integracji krajowych środowisk akademickich, gospodarczych i administracji rządowej związanych z szeroko rozumianą telekomunikacją.
Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów ze świata nauki, gospodarki i administracji państwowej, którzy zawodowo zajmują się radiokomunikacją oraz jej zastosowaniami, zagadnieniami transmisji, kodowania, projektowania i optymalizacji urządzeń oraz sieci, a także zagadnieniami prawnymi, normalizacyjnymi i społecznymi. Konferencja stanowi ponadto doskonałą okazję dla studentów oraz młodych pracowników naukowych do zaprezentowania swoich osiągnięć oraz dyskusji kierunków dalszych badań. Jesteśmy przekonani, że konferencje KKRRiT i KSTiT wraz z towarzyszącą im wystawą techniczną będą stanowiły okazję do wymiany poglądów, prowadzenia ożywionych dyskusji, a także lepszego poznania się krajowego środowiska specjalistów.

Serdecznie zapraszam!

Sławomir Hausman
Przewodniczący Komitetu Programowego

REFERATY KKRRiT

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane referaty oryginalne, omawiające wyniki własnych badań naukowych, wdrożeń i innych osiągnięć technicznych. Przewidywane są również referaty przeglądowe dotyczące przede wszystkim zagadnień prawno-ekonomicznych i normalizacyjnych związanych z radiokomunikacją, radiofonią i telewizją. Zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym / Wiadomościach Telekomunikacyjnych, natomiast rozszerzone wersje najlepszych referatów w International Journal of Electronics and Telecommunications.

Szablon dokumentu

Wymagane jest sformatowanie tekstu referatu wg wzorca, który znajduje się tutaj: wzorzec.

Sekretariat

Kontakt KKRRiT

Instytut Elektroniki
Politechnika Łódzka

ul. Wólczańska 211/215, 90-924 ŁÓDŹ

(48) 42 631 2626

kkrrit@info.p.lodz.pl

www.eletel.p.lodz.pl

Wyślij wiadomość e-mail

Organizator

Organizatorem tegorocznej Konferencji KKRRiT jest Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej